Overslaan en naar de inhoud gaan
 

LEZING: En toen waren ze met 5: theologische ethiek over sekse en gender

Waar

grote aula HIVSET
Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Wanneer

Deze activiteit is afgelopen

Prijs

gratis Basistarief: 0,00 €
Na het aarzelende aanvaarden van mensen met een niet-heteroseksuele oriëntatie in de katholieke kerk blijft de kwestie van ‘gender’ een heet hangijzer. En waar velen dachten dat er een natuurlijke geschapen ordening is van ofwel man, ofwel vrouw heeft de biologie ons ondertussen geleerd dat het geen twee-deling is, maar dat er wellicht tot 5 ‘geslachten’ bestaan die natuurlijkerwijs voorkomen. Gender maakt het nog moeilijker: indien de diverse rollen die aan mannelijk-vrouwelijk normatief worden verbonden een deel van hun ‘natuurlijke basis’ verliezen, komt de gehele sociale constructie van gender-rollen ook ter discussie te staan. Daarbij komt ook de vaststelling dat deze gender-rollen elementen bevatten van sociale ongerechtigheid en dat vrouwen er al te dikwijls bekaaid vanaf komen. In de lezing wordt deze problematiek bekeken vanuit de theologische ethiek om meer helderheid te brengen in de betekenis van ‘scheppingsorde’ en in het gedeelde belang van/voor alle mensen dat ‘cultuur’ of ‘traditie’ geen voldoende basis zijn voor onrecht in verhoudingen tussen mensen.

Jan Jans, °1954, sinds 1981 gehuwd met Caroline Vander Stichele. Theologische studies in Leuven, gepromoveerd in 1990 in de moraaltheologie en tussen 1991 en 2020 (pensioen) diverse academische functies aan de Theologische Faculteit en de Universiteit van Tilburg. Sinds 2001 visiting professor aan St. Augustine College of South Africa. Publicaties vooral over katholieke theologische ethiek, medische ethiek en interculturele ethiek.

Bron: UiTinVlaanderen.be